Historiek

Ontstaan van SESO

De sociale dienst van de Socialistische Solidariteit ontstond toen de kameraden van de Internationale Brigades naar België kwamen na de burgeroorlog in Spanje. Zij hadden gevochten tegen de rebellerende nationalisten van generaal Franco.

Seso organiseerde zich om kinderen en hun families die vluchtten vanuit Spanje op te vangen, eerst door vakantiekampen te organiseren, erna door ze in België te installeren.

Belangrijke data die de geschiedenis van de vzw samenvatten:

1937-1938: Opvang van kinderen en families die vluchten uit Spanje

1945: Opvang van vluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog

1956: Organisatie van de opvang van Hongaarse vluchtelingen

1969: Organisatie van de opvang van Tsjechische vluchtelingen

1973: Organisatie van de opvang van Chileense, Vietnamese, boot- en andere vluchtelingen

1986: Seso installeert zich in de Parmastraat in Sint-Gillis (Brussel) en breidt het werkveld uit door zich open te stellen voor de buurt en voor de omkadering van asielzoekers en vluchtelingen van over de hele wereld.

1999: De sociale dienst engageert zich in eerstelijnsopvang van asielzoekers in het kader van een specifieke opvangstructuur in individuele woningen.

2003: De sociale dienst opent in samenwerking met het schepencollege van Sint-Gillis een opvangplaats voor moeders en baby's, voor kinderen van asielzoekers en mensen die in de buurt wonen.

2006: Mobilisering van kerken, hervorming van de asielprocedure en de opvang, en de institutie wordt in vraag gesteld

2007: Begin van voogdijdienst voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV - MENA)