Ons publiek

De nationaliteiten die zich aanmelden bij SESO zijn zeer uiteenlopend.In 2015 kende belgië een verdubbeling van het aantal asielaanvragen in vergelijking met 2014.In 2015 registreerde dienst vreemdelingenzaken 35.476 asielaanvragen.

Vooral in de tweede helft was er een sterke stijging. Daar waar vroeger meer asielzoekers afkomstig waren uit ondermeer de westelijke balkan, komt nu het merendeel uit gebieden waar er conflicten heersen: 21,8% uit Irak, 21,3% uit Syrië en 20% uit Afghanistan.

Deze cijfers zien wij ook weerspiegeld in de nationaliteiten die door ons opgevangen en begeleid worden.onze algemene sociale dienst heeft een ander doelpubliek: 19,71% van de mensen die zij in 2015 begeleid hebben, kwamen uit Ecuador, 10,90% uit Tibet, 7,97% uit Marokko, 6,29% uit El Salvador, gevolgd door de Filipijnen, Colombië, Guinee, DRC, Somalië en Bolivië.

De Reab-dienst heeft vooral mensen afkomstig uit Brazilië geholpen terug te keren naar hun land.