vacatures Sociale Dienst Solidariteit werft een sociaal werker

De Sociale Dienst Solidariteit werft een sociaal werker aan op basis van een voltijds contract van 6 maanden (verlenging mogelijk tot een vast contract) om het team van de Algemene Sociale Dienst te versterken.

Context en functie

Algemene informatie

De Sociale Dienst Solidariteit (SESO) wil een geïndividualiseerde hulp bieden aan alle mensen, in het bijzonder aan immigranten en vluchtelingen, met respect voor de persoonlijke autonomie, de grondrechten, het recht op een gezinsleven en het recht op intimiteit.

Onze Algemene Sociale Dienst biedt eerstelijns algemene sociale bijstand aan mensen in moeilijkheden. Een eerste gesprek kan in het Frans, Nederlands, Engels of het Spaans. We analyseren de situatie van de gebruiker, begeleiden de persoon en verwijzen indien nodig, door naar een gespecialiseerde dienst. We organiseren tevens collectieve activiteiten.

Onze Algemene Sociale Dienst heeft doorheen de jaren een zekere expertise opgebouwd op het gebied van vreemdelingenrecht waardoor we in de praktijk vooral worden geraadpleegd door een publiek van allochtone afkomst. Wij steunen de betrokkenen, onder andere met betrekking tot verblijf, sociale zekerheid, het recht op werk, opleiding en onderwijs, huisvesting, schulden en gezondheid.

Opdrachten en taken

Continue Reading

Welkom

Welkom op de website van de Sociale Dienst van  Solidariteit

De v.z.w. Sociale Dienst van  Solidariteit werd opgericht in 1937 en heeft tot doel het helpen en begeleiden van iedereen, met in het bijzonder asielaanvragers.

De belangrijkste doelstellingen van de v.z.w. zijn:

  • Er voor zorgen dat iedere buitenlander, vluchteling of Belg die zich in een kritieke situatie bevindt een menswaardig leven kan leiden, met respect voor zijn of haar overtuigingen, cultuur of geloof.
  • Samenwerken met andere organisaties binnen het veld, meer bepaald juridische, sociaal-rechterlijke, administratieve en medische organisaties, om zijn doelpubliek beter te kunnen dienen.
  • Het sensibiliseren van de politieke wereld en de publieke opinie voor de moeilijkheden die zijn doelpubliek ondervindt.