Niet-Begeleide Minderjarigen Vreemdelingen

 

Deze dienst staat Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) bij. Onze vzw is zich ten volle bewust van de kwetsbare situatie waarin deze doelgroep zich bevindt. Daarom is deze dienst in juni 2007 in het leven geroepen. Drie sociaal assistenten werken voor SESO als voogd van een NBM.

Ons doel is het zoeken naar een duurzame oplossing in samenwerking met de jongere. Doorheen zijn/haar ganse traject begeleiden we hem/haar tot aan zijn/haar meerderjarigheid of tot aan het eind van de asielprocedure. We bieden de volgende begeleiding:

  • De juridische, sociale, educatieve en culturele aspecten in samenwerking met de Voogdijdienst (Ministerie van Justitie) en onder toezicht van een Vrederechter uitvoeren.
  • De minderjarige tijdens de gehele asielprocedure of tijdens alle stappen die ondernomen dienen te worden om zijn/haar recht op verblijf, hulp en onderwijs te garanderen, bijstaan.
  • Erop toezien dat de minderjarige onderwijs en psychologische steun, de passende huisvesting en de nodige geneeskundige verzorging krijgt.
  • Samenwerken met de minderjarige en met de persoon of instelling die hem/haar huisvest (familie, opvangcentra of met de dienst Jeugdhulp).