Algemene sociale dienst (ASD)

ssg

Onze algemene sociale dienst biedt algemene sociale eerstelijnshulp aan mensen in moeilijkheden. Men kan zich bij onze dienst aanmelden voor een eerste individueel gesprek in het Nederlands, Frans, Engels of Spaans. We analyseren de situatie van de persoon, starten een sociale begeleiding op, en, indien nodig, verwijzen we de mensen, naargelang de problematiek, door naar een gespecialiseerde dienst.

Omdat deze dienst zich doorheen de jaren gespecialiseerd heeft in vreemdelingenrecht, worden we vooral geconsulteerd door mensen van vreemde afkomst. We bieden hulp bij materies als: verblijfsrecht, sociale zekerheid, recht op werk, opleiding en studies, huisvesting, schulden en gezondheid.

Onze begeleiding is gericht op het bevorderen van integratie en een betere toegang van het individu tot collectieve voorzieningen en de fundamentele rechten.

Bij urgentie zijn we 38 uren per week beschikbaar.

Om een dossier te openen gelieve u telefonisch een afspraak maken of een bezoek brengen aan een van onze permanenties:

Dinsdag Woensdag
Tussen 9u en 11u Tussen 9u en 11u
In het Spaans In het Nederlands, Frans of Engels

 De wachtkamer gaat om 8:00 uur open.