Individuele opvang en begeleiding van asielzoekers

In 1999 is SESO een opvangstructuur en sociale dienst opgestart voor asielzoekers binnen het kader van een conventie met Fedasil.

Deze opvangstructuur heeft als basis de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

In de praktijk worden de asielzoekers gehuisvest in individuele woningen (huizen, appartementen, studio’s), waarbij de kwaliteitsnormen overeengekomen met andere partners, gewaarborgd worden. Onze woningen zijn verspreid over Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

De sociaal assistenten organiseren sociale, administratieve, juridische, psychologische, medische en logistieke begeleiding. Deze ondersteuning wordt geboden tijdens de asielprocedure en tijdens het recht op materiële hulp.

Sinds 2014 onthalen we voornamelijk asielzoekers met een specifiek profiel; enerzijds asielzoekers die zeer specifieke medische noden hebben en anderzijds niet-begeleide minderjarigen (NBM).

De belangrijkste doelstellingen van onze onthaalstructuur zijn:

  • Garanderen van het privé- en gezinsleven van asielzoekers
  • Verzekeren van de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de mensen
  • De persoonlijke en psychische ontwikkeling van elke persoon waarborgen
  • Het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen
  • Bijdragen aan de bewustmaking van de bevolking over de problematiek van asielzoekers
  • De opvang van asielzoekers beschouwen als een onderdeel van het sociaal weefsel
  • Flexibiliteit bij het openen van nieuwe opvangplaatsen.

Koepelorganisaties:

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (CIRE)

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV)