DIENST REAB

Terugkeer en re-integratie van asielzoekers vanuit België

ssg

Sinds 1984 heeft de Belgische staat het REAB-programma (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) aan het I.O.M. (Internationale Organisatie voor Migratie) toevertrouwd. Onze sociale dienst werkt samen met het I.O.M. en helpt personen een terugkeerdossier te openen.

De hulp bij vrijwillige terugkeer bestaat uit een terugkeerticket en daarbij kan men nog een premie en een steun bij re-integratie krijgen. Het verkrijgen van de extra premie en steun hangt echter af van het “administratieve” profiel van de aanvrager. De persoon introduceert zijn/haar dossier bij onze REAB-dienst, waar hij/zij een eerste keer langskomt om geïnformeerd te worden over de verschillende mogelijkheden. Als de persoon deze extra steun (naast het terugkeerticket) kan krijgen, dan dient hij/zij een afspraak te maken met het I.O.M. om de verschillende raadgevers te kunnen spreken.

Het extra fonds kan verkregen worden voor verschillende doeleinden; om regulier onderwijs of een specifieke opleiding te volgen, voor het opstarten van een micro-onderneming, om huisvestings- of goederenkosten te dekken, om de vertaling van documenten te betalen of bij steun bij de zoektocht naar werk, enz.

Dit humanitaire programma helpt migranten als ze vrijwillig wensen terug te keren en zich wensen te re-integreren in hun land van herkomst. Er zijn drie categorieën migranten in België die hiervoor in aanmerking komen:

  • Asielzoekers: migranten die een asielaanvraag ingediend hebben en op een definitief antwoord wachten
  • Afgewezen asielaanvragers: migranten die een asielaanvraag ingediend hebben en een negatief antwoord gekregen hebben
  • Migranten die zich in onregelmatige situatie bevinden

Het programma biedt eveneens steun aan de meest kwetsbare groepen zoals niet-begeleide minderjarige asielzoekers, personen met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel en oudere mensen.

Meer informatie kan verkregen worden bij bezoek aan onze sociale dienst of op de website van I.O.M.